MSEP SAMSEN 2561 – คะแนนสอบ และ สูงสุดต่ำสุด

MSEP SAMSEN 2561

MSEP SAMSEN 2561 จะว่าไปปีนี้จำนวนผู้เข้าสอบดูจะน้อยๆหน่อยนะครับ เอาเป็นว่าพอๆกันกับห้อง ESC เลย สำหรับห้องกิฟท์เลขที่เด็กๆ(พ่อแม่)มองว่าน่าจะเรียนเบากว่าห้องกิฟท์วิทย์หน่อย ได้ยินมาทุกปีว่าเด็กเก่งๆก็จะมาสอบห้องนี้กัน ผลของปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็คงทราบกันไปบ้างแล้ว


ข้อมูลการสอบปี 2561

ในปีนี้อย่างที่บอก มีผู้สมัครเข้าสอบน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเด็กๆกระจายกันไปสอบตามโรงเรียนที่สะดวก ใกล้บ้าน ฯลฯ โอกาสที่จะสอบได้ในรอบนี้ของแต่ละคนก็มีมากขึ้น

ซึ่งสามารถสรุปจำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนได้ประมาณนี้ 

แยกตามเพศ (วันเปิดเทอมอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็ได้ครับ ภายหลังการเรียกตัวสำรอง)

คะแนนสูงสุดต่ำสุด ในแต่ละรายวิชา


สรุปคะแนนแยกรายวิชา

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

คะแนนรวม


บทสรุป

จริงแล้ว ก็นั่งสรุปมาหลายเรื่องละ คิดว่าใกล้จะปิดจ๊อบของปีการศึกษานี้แล้วหละ น่าจะเหลือการการสรุปผลสอบเทียบกับ Samsen Pretest อีกเรื่องหนึ่ง อ้อ…อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การรวบรวม แยกแยะ ข้อสอบเข้าที่ได้มาจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทั้งหลาย นะครับ . . .

สามเสน ม.4 – EP MSEP ESMTE ปีการศึกษา 2561

ESC Samsen 2561 – สรุปสถิติต่างๆ โรงเรียนไหนบ้างกี่คน คะแนนสูงสุดต่ำสุด ฯลฯ

EP SAMSEN 2561 สูงสุด ต่ำสุด ชายกี่คน หญิงกี่คน กราฟคะแนน … มาดูกัน

EP SAMSEN 2561 นักเรียน 120 คน มาจากโรงเรียนไหนบ้าง… มาดูกัน

MSEP – ESC สามเสนวิทยาลัย ผู้สมัครสอบ 2561 มาจากโรงเรียนไหน? กี่คน? ชายกี่คน? หญิงกี่คน?

สมัครสอบ EP Samsen 2561 แยกเพศ แยกโรงเรีียน

อัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561