สมัครสอบ EP Samsen 2561 แยกเพศ แยกโรงเรีียน

สมัครสอบ EP Samsen 2561 แยกเพศ แยกโรงเรีียน

สมัครสอบ EP Samsen 2561 ในเมื่อมีข้อมูลปรากฏแก่สาธารณะ . . . ตามประสาคนว่างมาก อยู่ไม่สุข ก็จับมาทำโน่นทำนี่ ลองดูนะครับ ทำได้แค่่นี้ก่อน เอามาดูเล่นๆ ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อันใดหรอก แต่ความใคร่รู้ส่วนตัวจึงได้เกิดผลเฉกเช่นนี้

ยิ่งถ้ารู้ว่าที่มาที่ไปในการพยายามเก็บข้อมูลที่ได้มาซึ่งเป็น PDF ให้มาเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ต่อไปได้นั้น ไม่อยากบอกเลยว่าต้องใช้ความพยายาม และ เวลา มากน้อยขนาดไหน แต่คิดว่าข้อมูลส่วนนี้สามารถนำไปต่อยอดใช้อะไรได้บ้าง สำหรับปีต่อๆไป แต่วันนี้ ทำได้แค่นี้ก่อน

ในส่วนของ MSEP และ ESC ขอเวลาอีกสักหน่อย นะครับ


อัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560