12 ห้องเรียน ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียน ม.1 สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 นี้ โครงสร้างคงไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่จำนวนนักเรียนต่อห้องมีการเปลี่ยนแปลง ก็เลยมาขีดมาเขียนเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้ปกครองที่สนใจได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น(หรือจะงงมากขึ้นก็ไม่รู้ แฮะ แฮะ) แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอๆว่า ผมไม่ได้เป็นบุคคลากรภายในโรงเรียน เป็นเพียงผู้ปกครองคนหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้นสิ่งที่เขียนก็มาจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เข้าใจ ยังไงก็ต้องตรวจสอบกับทางโรงเรียนอีกครั้งนะครับ

จากประกาศของทาง สพฐ. ที่กำหนดให้ห้องเรียนหนึ่งมีเด็กนักเรียนได้ไม่เกิน 40 คน จึงทำให้จำนวนนักเรียนที่จะสามารถรับได้ลดลงจำนวนหนึ่ง(เฉพาะห้องเรียนปกติ เพราะว่าห้องเรียนพิเศษ ไม่ถึง 40 คนอยู่แล้ว) ส่วนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการรับนั้น ดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาเท่าใดนัก ที่แตกต่างชัเจนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คะแนน O-NET จากเดิมที่นำมาใช้ 20% แต่ในปีการศึกษานี้กำหนดเป็น 30%


12 ห้องเรียนมอต้น 2561

แผนผังการรับนักเรียนและจำนวนที่รับ ห้องต่างๆ ก็จะเป็นดังนี้

ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย ของแต่ละประเภทห้องเรียนนั้น ขออ้างอิงจาก Post เก่า ที่ได้เคยเขียนเอาไว้เมื่อปีที่แล้ว เพราะเข้าใจว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

12 ห้องเรียน ม.1 สามเสนวิทยาลัย มีอะไรบ้าง? แบ่งเป็นอะไรบ้าง?

ห้องเรียน ม.1


บทความอื่นๆที่เกี่ยวกับ สามเสนวิทยาลัย

เก่าละ แต่ก็ยังพอจะใช้ได้อยู่ ปีการศึกษาหน้าก็จะหมดอายุแล้ว

เรื่องเรียนของลูก :: รวบรวมบทความ “สอบเข้า EP สามเสน”


ฝากประชาสัมพันธ์

Samsen Pretest 2018

Samsen EP Open House 2018