เฉพาะกิจ :: แจ้งความจำนงสมัครสอบเข้า ม.1 พื้นที่ สพม.1 ที่ไม่มีระบบบันทึกข้อมูลกลาง

โรงเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ สพม.2 ซึ่งก็มีโรงเรียนที่รู้จักกันดีมีห้องเรียนพิเศษจำนวนหนึ่งอยู่ในเขต สพม.1

เห็นสอบถามกันเยอะ ก็เลยพยายามเสาะหามาให้นะครับ เท่าที่พอจะมีข้อมูลให้เสาะหาบน internet ได้นะครับ …. จริงๆก็มีจิ๊บจ๊อยไม่กี่โรงเรียน

อย่าไปถล่ม สพม.2  กันนะครับ แฮะๆ เข้ากันเยอะๆพร้อมๆกันก็ล่มสิครับ พร้อมแล้วก็ไปกันได้เลย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย https://admission.samsenwit.ac.th/
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย http://www.sk.ac.th/
โรงเรียนโพธิสารวิทยากร http://203.114.116.51/psadmission/
โรงเรียนศึกษานารี http://regist.snr.ac.th/special61/
โรงเรียนสตรีวิทยา http://satriwit.ac.th/rubstudent/index.php?/register/grouplist/
โรงเรียนโยธินบูรณะ รับใบสมัครที่โรงเรียน ยื่นวันสมัครสอบ
http://www2.yothinburana.ac.th/yothin/adm61/
โรงเรียนเบญจมราชาลัย http://br.sch.cloud/register/
โรงเรียนราชวินิต มัธยม https://vinit.sch.cloud/
โรงเรียนเทพศิรินทร์ download ใบสมัคร กรอก แล้วมายื่นวันสมัคร
https://www.debsirin.ac.th/news/view1405.html
โรงเรียนสายปัญญา download ใบสมัคร กรอก แล้วมายื่นวันสมัคร
http://www.saipanya.ac.th/home.php
โรงเรียนศรีอยุธยา
โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย download ใบสมัคร กรอก แล้วมายื่นวันสมัคร
โรงเรียนวัดอินทาราม download ใบสมัคร กรอก แล้วมายื่นวันสมัคร
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับใบสมัคร กรอก แล้วมายื่นวันสมัคร
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง bit.ly/nr-ad17
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ download ใบสมัคร กรอก แล้วมายื่นวันสมัคร
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม download ใบสมัคร กรอก แล้วมายื่นวันสมัคร
โรงเรียนวัดราชโอรส download ใบสมัคร กรอก แล้วมายื่นวันสมัคร