รวบรวมประกาศรับสมัครสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

พอดีว่า Save เก็บเอาไว้เลยนึกขึ้นได้ว่า จะลองเอามาแปะเอาไว้บน web เผื่อว่าจะมีประโยชน์แก่บางท่านในช่วงเวลานี้ และ ภายภาคหน้า เลยไปถึงก่อนปีการศึกษาปีต่อๆไป …

เรียงตามที่ผมนึกชื่อออก และ มีข้อมูลเก็บเอาไว้นะครับ เพราะบางโรงเรียนจนถึงเพลานี้แล้ว ก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ผมขอแชร์แบบเป็น PDF file นะครับ ไม่ได้แปะ Link กลับไปที่เว็บของโรงเรียนต่างๆ เพราะเกรงว่า ผ่านไป สี่ห้าเดือน เราจะกลับไปดูประกาศเหล่านี้ที่หน้าเว็บของโรงเรียนอีกที ก็อาจจะไม่มีแล้ว

 

File อยู่ด้านล่างนะครับ ถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวมา update ให้ครับ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP
ม.1 ประกาศรับห้องเรียนสามัญ
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ESC-MSEP-EP
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนสามัญ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ GATE
ม.1 ประกาศห้องเรียนพิเศษ EP
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ วิทย์คณิต และ วิทย์
ม.1 ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ EP
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์คณิต
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์คณิต นักเรียนที่มีผลงาน
โรงเรียนบดินทร์เดชา ม.1, ม.4 ประกาศรับสมัคร ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และ ห้องเรียนสามัญ
โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ SMP ม.1 และ ม.4
ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ EP ม.1 ม.4
โรงเรียนศึกษานารี ม.1 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต
ม.1 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ EP
ม.4 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต
ม.4 ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ISME
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ม.1 ไม่มีรายละเอียดประกาศ มีแต่แผ่นโฆษณา
โรงเรียนบดินทร์เดชา 2 ม.1 ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ และ ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 ประกาศรับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ และ ทั่วไป
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และ ทั่วไป
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 ประกาศรับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ และ ทั่วไป
ม.1,ม.4 ประกาศรับเงื่อนไขพิเศษ
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และ ทั่วไป
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 ประกาศรับ วิทย์คณิต ม.1
ม.1 ประกาศรับ EP ม.1
ม.4 ประกาศรับ วิทย์คณิต ม.4
ม.4 ประกาศรับ Inter Program ม.4
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ม.1  ประกาศรับ ม.1
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SP
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์คณิต
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ความสามารถพิเศษ
ม.4 ประกาศรับ ม.4 เงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนหอวัง ม.1,ม.4 ประกาศ ห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4
ม.1,ม.4 ประกาศ ห้องเรียนปกติ ม.1,ม.4
โรงเรียนสายปัญญา ม.1 ประกาศรับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
ม.1 ประกาศรับ ม.1 ห้องเรียนปกติ
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ม.4 ประกาศรับ ม.4 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนศรีอยุธยา ม.1 ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
ม.4 ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ม.1 ประกาศรับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต
โรงเรียนราชวินิต บางเขน ม.1 ประกาศรับ ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และ ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ม.1 ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ม.1 ประกาศรับสมัคร ม.1
ม.4 ประกาศรับสมัคร ม.4
ม.4 ประกาศรับสมัคร วิทย์-คณิต ม.4
โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ม.1 ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ ม1
ม.1 ประกาศรับ ห้องเรียนปกติ ม1
ม.4 ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ ม4
ม.4 ประกาศรับ ห้องเรียนปกติ ม4
โรงเรียนสายปัญญา รังสิต ม.1 ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ
 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุง ปทุมธานี  ม.1 ประกาศรับ ม.1 วิทย์
 ม.1 ประกาศรับ ม.1 EP
 ม.4 ประกาศรับ ม.4 วิทย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ม.1  การรับสมัครMini English Program
 ม.1  การรับสมัครห้องเรียน Gifted
ม.1,ม.4  การรับสมัครม1 ม4 ห้องปกติ
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ม.1,ม.4  ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4
ม.1,ม.4  ประกาศรับสมัครห้องเรียนทั่วไป ม.1 ม.4
 โรงเรียนสตรี นนทบุรี  ม.1,ม.4  ประกาศรับสมัคร Gifted ม.1 ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ม.1,ม.4 ประกาศรับ ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ม.1 ประกาศรับสมัคร ม. 1 Gifted และ EP
ม.4 ประกาศรับสมัคร Gifted ม. 4
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1 ประกาศรับสมัคร TEP (Gifted)
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 ประกาศรับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ