12 ห้องเรียน ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียน ม.1 สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 นี้ โครงสร้างคงไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่จำนวนนักเรียนต่อห้องมีการเปลี่ยนแปลง ก็เลยมาขีดมาเขียนเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้ปกครองที่สนใจได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น(หรือจะงงมากขึ้นก็ไม่รู้ แฮะ แฮะ) แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอๆว่า ผมไม่ได้เป็นบุคคลากรภายในโรงเรียน เป็นเพียงผู้ปกครองคนหนึ่งเท่านั้น […]

Read more