พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ – พิพิธภัณฑ์ เดอะซีรีย์

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์  (ขอขอบคุณ … บทความคัดลอดมาจาก http://www.reurnthai.com/ ตามกระทู้นี่เลยครับ http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3700.0 ผมเข้าไปแอบอ่านในเรือนไทยบ่อยๆ ถือได้ว่าเป็นคลังข้อมูลที่สำคัญของชาติเลยครับ เฉพาะรูปที่ผมเป็นคนถ่ายมาเองครับ) พระที่นั่งองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์ หลังจาก “อยู่ดีๆ ท่านก็ให้มาเป็นสมภารวัดร้าง” “สมภารวัดร้าง” คือการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมเชษฐา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กระทำพระราชพิธีบวรราชาภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์วังหน้า ดำรงพระราชอิสริยยศเสมอพระเจ้าแผ่นดิน  มิใช่จะทรงเป็นแค่อุปราชวังหน้า เช่น สมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์อื่นๆ แต่การที่วังหน้าถูกปล่อยไว้รกร้าง หลังจากในรัชกาลที่๓ เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพสิ้นพระชนม์แล้ว ไม่โปรดสถาปนาเจ้านายพระองค์ใดขึ้นเป็นวังหน้าอีก แต่ได้โปรดเกล้าฯให้ พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฏทรงย้ายที่จำพรรษาจากวัดราชาธิวาส เสด็จมาประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร ประกาศความนัยให้คนทั้งปวงรู้ว่าในรัชกาลของพระองค์ต่อจากนั้น ผู้ใดเป็นองค์อุปราชพระบวรราชวัง เมื่อขึ้นรัชกาลที่๔ สภาพวังหน้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯเสด็จมาครองนั้น ชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก และไม่โปรดที่จะประทับที่ “พระวิมาน” ในหมู่พระราชมณเฑียรเดิม จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งขึ้นมาใหม่เป็นตึกทรงยุโรป เสร็จแล้วพระราชทานชื่อว่า “พระที่นั่งวงจันทร์” ตามพระนามของพระธิดาองค์หนึ่ง แล้วเสด็จประทับ ณ พระที่นั่งองค์นี้จนตลอดรัชกาล หลังจากสวรรคตแล้ว สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็น “พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์”(รูปนี้มีการ retouch เพื่อเอาสายไฟที่พาดผ่านด้านหน้าออก นะครับ) สถานที่ตั้ง  พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร […]

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ – พิพิธภัณฑ์ เดอะซีรีย์

ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ – นิทรรศการภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคต

ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์…. มีภาพหลากหลายมากมายที่ถ่ายมาโดยที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ แต่ล้วนแล้วแต่ออกมาจากใจที่มีเหมือนกัน ต่อการเสด็จสวรรคต จากวันนี้ ยังมีเวลาอีก 1 เดือนที่ท่านจะสามารถมาเดินชม ภาพเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ได้ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ที่บริเวณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รีวิวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เดินวนรอบสนามหลวง จิตอาสายังคงต้องการอยู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หรือ National Museum ตั้งอยู่ปลายสนามหลวงทางด้านทิศเหนือติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านที่คุ้นเคยก็อาจจะนึกไม่ถึงว่า ทำไมคนบ้านนอกแบบผมถึงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยหรอว่า อยู่ตรงไหนอย่างไร คือว่าเคยผ่านไปมาประมาณ 4-5 ครั้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ 5 5 5 บอกเลยว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเลยครึ่งชีวิตไปแล้ว ที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แต่วันนี้จะขอพูดถึงเฉพาะเรื่อง “นิทรรศการทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” สถานที่ :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร URL :: http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums/index.php/en/ เยี่ยมชมเลยดีกว่า ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก็มีป้ายเชิญชวน ซึ่งรายละเอียดบอกว่า จะมีถึงวันที่ 21 มกราคม 2560 ถ้าท่านเดินเข้าประตูไปก็จะเห็นศาลาลงสรง อยู่ด้านหน้าสุด และที่เห็นลึกเข้าไปนั่นคือ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ […]

ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ – นิทรรศการภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคต