NATIVE ENGLISH TEACHER

Native English Teacher !!! คำถามที่เจอบ่อย แต่ทำไมผมคิดไม่เหมือนเขา

Native English Teacher Native English Teacher เป็นอีกหนึ่ง Keyword ที่พูดกันเยอะว่าโรงเรียนอินเตอร์ที่นี่ใช้ครูต่างชาติแบบไหน ที่โน่นแบบไหน แต่เชื่อไหมว่า ผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย ! ทำไม? เพราะไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนอินเตอร์? แต่ในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหลักสูตร English Program ก็เช่นกันก็ยังมีคำถามนี้อยู่บ้าง  ลึกๆแล้วผมก็มีเหตุผลสนับสนุนอยู่บ้างเหมือนกัน[…]

Read more