DO กับ MAKE ใช้ต่างกันอย่างไร?

 

 

หลายครั้งหลายคราว ที่ตัวเราเองก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันว่า เมื่อไหร่จะใช้ Do เมื่อไหร่จะใช้ Make

บางครั้งใช้ไปผิดๆแบบไม่รู้ตัว …. ก็น๊ะ เราเองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ได้เป็นแบบ Native English 

วันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลมาเผื่อๆกัน เอาแบบว่าพอเป็นสังเขปกับการใช้ในชีวิตประจำวันน๊ะ 

Here we go …….. AEC !!!

 

20150314