สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 1.1 MEDCMU PORTFOLIO OLYMPICS 2567

เช่นเคย ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ช่วยแชร์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกๆ หลานๆ น้องๆ ในรุ่นต่อๆไป

สำหรับในรอบ Portfolio นี้ โครงการเรียนดีโอลิมปิกเปิดรับเป็นจำนวนมากที่สุด

 • เปิดรับรอบ 1.1 จำนวน 35 คน
 • เปิดรับรอบ 1.2 จำนวน 5 คน
 • ผู้สมัครทั้งหมด 211 คน
 • เข้าสอบสัมภาษณ์ MMI ประมาณ ..100..คน

โครงสร้างคะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ 1.1

 • การอบรมผ่านค่าย สอวน. เหรียญโอลิมปิก 35%
 • IELTS / TOEFL 20%
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ 10%
 • SOP – Statement Of Purpose 5%
 • MMI 30%


ค่าย สอวน. เหรียญโอลิมปิก 35%

เป็นที่รู้กันมาก่อนว่า ในแง่ของเหรียญของค่าย สอวน. / สสวท. / โอลิมปิกนั้น สำหรับที่ MEDCMU น่าจะให้น้ำหนักค่อนไปทางวิชาชีววิทยา และ เคมี เป็นหลัก ซึ่งก็เป็นที่ประจักต์จากผลการคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในวิชาชีววิทยานั้น มีไล่มาตั้งแต่การได้เหรียญทองระหว่างประเทศลงมาจนถึงผู้แทนศูนย์เลยทีเดียว ความต่างของคะแนนสำหรับคนที่ได้คัดเลือกและไม่ได้คัดเลือกก็จะต้องประกอบไปด้วยส่วนอื่นๆอีก

IELTS / TOEFL 20%

ก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าถ้ามาทางสายโอลิมปิก ส่วนใหญ่พวกคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยสูง แต่ก็อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ในปัจจุบัน เพราะว่าคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์สูงมีมากเกือบครึ่งเลยทีเดียว และอีกอย่างหนึ่งที่ยังพอสังเกตุเห็นได้ก็คือ เส้นทางสาย สอวน. / สสวท. / โอลิมปิก ก็ยังมีเด็กอีกเยอะที่เลือกสอบ TOEFL อาจจะเป็นเพราะว่าบางแผนการเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมให้สอบ TOEFL มานาน หลายๆแผนมุ่งที่จะให้เด็กได้ทุนเรียนต่อ ตรี โท เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เลยวาง TOEFL ไว้เป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโครงการ ถึงแม้ว่าปัจจุบัน จะหันมาสอบ IELTS กันมากขึ้น เพราะสามารถใช้ได้กับหลายๆคณะ/มหาวิทยาลัยในเมืองไทย

เมื่อดูจากที่ตอบแบบสอบถามมาในรอบผ่านเข้าสัมภาษณ์แบบ MMI นั้น ดูคะแนนที่ค่อนไปทางสูง จำนวนไม่ได้มากเท่าที่ตอบแบบสำรวจในรอบผ่านการคัดเลือกเป็น นศพ. รอบ 1.1 ซึ่งส่วนนึงก็เป็นเพราะว่า sample หรือผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามในแต่ละรอบไม่ใช่กลุ่มเดียวกันทั้งหมด ในรอบทราบผลสอบเข้า 1.1 ก็จะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก แต่ตอนรอบ MMI ไม่ได้เข้ามาตอบแบบสอบถามหลายคนมากอยู่ อาจจะเพราะไม่ทราบว่ามีการตอบแบบสอบถาม หรืออื่นๆ


กิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ (10%)

กิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ เท่าที่สังเกตุมาเกือบทั้งหมดเป็นการฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาล และ/หรือ Doctos Shadowing บางคนก็ใช้เทคนิคการเล่าพ่วงส่วนที่เกี่ยวข้องไปในเรื่องของการเข้าค่าย และอื่นๆ แต่ดูแล้ว Doctor Shadowing น่าจะน้ำหนักคะแนนพอควรเมื่อเทียบกับกิจกรรมประเภทอื่นๆ

ลองกวาดสายตาสรุปดู ได้ประมาณ 2-3 กิจกรรมที่แตกต่างกันคือ

 • ฝึกประสบการณ์ด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาล
 • ติดตามการทำงานของหมอ ที่รพ. (ไม่แน่ใจว่าเนื้องานจะเหมือนอันแรกไหม แต่คิดว่าอาจจะใกล้เคียง)
 • การทำจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยผู้มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
 • เข้าค่ายแพทย์ อยากเป็นหมอ ที่แพทย์จุฬา

สรุปรวมคร่าวๆ

การแข่งขันระหว่างประเทศได้เหรียญทอง (ชีววิทยา)

 • IELTS 8.0
 • ฝึกงาน รพ เป็นหลักใหญ่ พ่วงด้วยค่ายหมอ การอบรม CPR

การแข่งขันระหว่างประเทศได้เหรียญทอง (เคมี)

 • IELTS 8.0
 • ฝึกงานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

การแข่งขันระหว่างประเทศได้เหรียญเงิน (ชีววิทยา)

 • IELTS 7.5
 • Doctor Shadowing

การแข่งขันระหว่างประเทศได้เหรียญทองแดง (วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ)

 • IELTS 8.0
 • การไปฝึกงาน รพ ครับ การได้ BLS Certification ครับ

การแข่งขันระหว่างประเทศได้เหรียญทองแดง (ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์)

 • IELTS 8.0

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ชีววิทยา)

 • IELTS 7.5
 • ทำจิตอาสาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 4 วัน

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ชีววิทยา)

 • IELTS 7.5
 • ศึกษาดูงานโรงพยาบาล

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ชีววิทยา)

 • IELTS 7.0

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ชีววิทยา)

 • IELTS 6.5
 • ฝึกงานที่โรงพยาบาล

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ชีววิทยา)

 • IELTS 6.5
 • เข้าค่ายแพทย์จุฬา

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ชีววิทยา)

 • TOEFL iTP 550-583
 • กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเเละฝึกประสบการณ์วิชาชีพเเพทย์ เวลา 3 วัน (24 ชั่วโมง) ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอโดยอยู่ภายใต้การดูเเลของเเพทย์

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (เคมี)

 • IELTS 8.0
 • ฝึกงานในโรงพยาบาล

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (เคมี)

 • IELTS 6.5

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (เคมี)

 • IELTS 6.0
 • ฝึกประสบการณ์รพ.

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (เคมี)

 • TOEFL iTP 500-547

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ฟิสิกส์)

 • IELTS 8.0

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ฟิสิกส์)

 • IELTS 7.0
 • การทำจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับการรักษาในโรงพยาบาล

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ฟิสิกส์)

 • IELTS 6.0
 • ฝึกประสบการณ์ด้านที่การแพทย์ที่โรงพยาบาล

เข้าอบรมผู้แทนประเทศครั้งที่ 1 (ฟิสิกส์)

 • TOEFL iTP 500-547
 • ฝีกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ใน รพ.

โอลิมปิกเหรียญทอง (เคมี)

 • IELTS 6.0
 • ฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาล

โอลิมปิกเหรียญทอง (วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ)

 • IELTS 8.0

โอลิมปิกเหรียญทอง (ภูมิศาสตร์)

 • IELTS 7.0
 • ฝึกงานทางการเเพทย์

โอลิมปิกเหรียญทอง (ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์)

 • IELTS 8.0

โอลิมปิกเหรียญทอง (ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์)

 • IELTS 8.0

โอลิมปิกเหรียญเงิน (ชีววิทยา)

 • IELTS 8.0

โอลิมปิกเหรียญเงิน (ชีววิทยา)

 • IELTS 8.0

โอลิมปิกเหรียญเงิน (ชีววิทยา)

 • IELTS 7.0
 • วิชาชีพทางแพทย์ ไปดูงาน รพ

โอลิมปิกเหรียญเงิน (ชีววิทยา)

 • IELTS 7.0
 • การติดตามการทำงานของแพทย์

โอลิมปิกเหรียญเงิน (ชีววิทยา)

 • IELTS 7.0

โอลิมปิกเหรียญเงิน (เคมี)

 • IELTS 6.5
 • Doctor Shadowing 5 วัน

โอลิมปิกเหรียญเงิน (เคมี)

 • TOEFL iTP 500-547
 • ฝึกประสบการณ์ ที่รพ.ประจำอำเภอ 7วัน

โอลิมปิกเหรียญเงิน (ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์)

 • IELTS 8.0

โอลิมปิกเหรียญเงิน (คณิตศาสตร์)

 • IELTS 8.0

โอลิมปิกเหรียญทองแดง (ชีววิทยา)

 • IELTS 7.0

โอลิมปิกเหรียญทองแดง (เคมี)

 • IELTS 7.0
 • ติดตามการทำงานของหมอ ที่รพ. 10 วัน (อธิบายเนื้อหาว่าไปฝึกแผนกไหนบ้าง แต่ละแผนกได้เรียนรู้อะไรบ้าง)

โอลิมปิกเหรียญทองแดง (วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ)

 • IELTS 7.0

ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (ผู้แทนศูนย์) ได้รับเกียรติบัตร

 • TOEFL iTP 550-583

Skip to content

สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 1.1 MEDCMU PORTFOLIO ENGLISH 2567

รวบรวมคำถามจากการสอบสัมภาษณ์ MMI แพทย์เชียงใหม่ 2567

สรุปจากแบบสำรวจยื่น Portfolio แพทย์เชียงใหม่ 2567

9 ข้อต้องรู้ ก่อนยื่นพอร์ตแพทย์เชียงใหม่ 2567

แพทย์เชียงใหม่ รอบ PORTFOLIO ปีการศึกษา 2567 – Official