ผ่านเข้าสัมภาษณ์ MMI แพทย์เชียงใหม่ IELTS เท่าไหร่ สอวน.ค่ายไหน เหรียญอะไร นวัตกรรมอะไรบ้าง?

เพิ่งลุ้นกันไปหมาดๆว่าใครจะได้ผ่านเข้าสัมภาษณ์ MMI ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ้าง

เรามาดูกัน จากการตอบแบบสำรวจของผู้ที่จะเข้าสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้


คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ


การยื่นค่าย สอวน. สสวท. โอลิมปิก


ผลงานทางด้านนวัตกรรม


แบบสำรวจครั้งที่แล้ว จากผู้ที่ยื่น Portfolio

สรุปจากแบบสำรวจยื่น Portfolio แพทย์เชียงใหม่ 2567