ข้อสอบจำออกมา – รอบห้องเรียนปกติ ม.1 สามเสนวิทยาลัย

หลังจากที่เมื่อวานลงของห้องเรียนพิเศษไปแล้ว ก็เลยไปไล่ย้อนดูในกลุ่ม Line ว่าช่วงนั้นได้มีการพูดถึงข้อสอบจำออกมาของรอบห้องเรียนปกติหรือไม่อย่างไร ซึ่งก็มีพอสมควรครับ ขอขอบคุณความจำของเด็กๆทุกท่านนะครับ และ ผู้ปกครองด้วยครับที่ช่วยนำมาแชร์ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆรุ่นต่อๆไปครับ

ภาษาอังกฤษ

 • ให้เติมบทสนทนาด้วยสำนวน มีสำนวนภาษา 4
 • สำนวน
 • เลือกเติมในบทสนทนาระหว่างคนขับรถแท็กซี่กันผู้โดยสาร
 • การเลือกใช้ question word
 • ภาษาอังกฤษ มีcloze test มีreading เกี่ยวกับ nightmare
 • tense
 • อังกฤษมีความยากระดับนึงสำหรับ cloze test เพราะต้องรู้ศัพท์ รู้ tens แล้วอ่านบริบทเข้าใจ มีerror3-4ข้อ
 • ลูกบอกว่าเลขง่ายกว่าEP โจทย์แนวเดียวกันแต่ซับซ้อนน้อยกว่า อังกฤษ์ไม่ยากมาก วิทย์ก็ยากประมาณนึง สังคม กับไทยสำหรับลูกพอไถ
 • เนื้องเรื่อง น้องบอกเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับ
 • Grama 5 ข้อ
 • Conversation5ข้อ
 • vocabulary5ข้อ
 • Errorประมาณน่าจะ5ข้อ

วิทยาศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์มี บอกมุมและทิศมาให้เลือกรูปที่ตรงกับที่บอกมา
 • วิทยศาสตร์ลูกบอก ออกไฟฟ้า ออกวงจรถามว่าข้อใดถูก ออกเรื่องพืชน้อย มีห่วงโซ่อาหาร มีเรื่องสสารเยอะ(ทำไม่ค่อยได้)
 • วิทย์ถามเกี่ยวกับดาวฤกษ์ 1ข้อ
 • วิทย์มีถามเกี่ยวกับเสียงทุ้มเสียงแหลม ระดับน้ำในแก้วแต่ละแก้วไม่เท่ากันค่ะ

สังคมศึกษา

 • สังคมเน้นออกมาทางภูมิศาสตร์ ไม่ถามตรงๆเป็นตัวเลือกมาแล้ว ถามว่าข้อไหนถูกหรือผิด เช่น การแจ้งแบบไหนที่ให้เวลาน้อยสุด ตัวเลือกจะมี 1.การแจ้งเกิด 2การแจ้งตาย 3การทำบัตรประชาชน 4การแจ้งย้าย
 • มีเรื่องประเพณี มีตัวเลือกมา4ตัวเลือก ถามว่าอะไรไม่สัมพันธ์ 1.วิ่งควายระยอง2. ผีตาโขน เลย 3.ชิงเปรต นครศรีธรรมราช 4.ปอยหลวงเชียงราย
 • สังคม เหตุการณ์ใดเกิดหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ มีตัวเลือกมาให้1.ถวายข้าวมธุปายาส 2.พบเทวทูตทั้ง4 3.ปรินิพาน 4.ลูกจำไม่ได้
  • 4.พุทธมารดาสวรรคต
 • เพิ่มเติม มีถามเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรตรงกับวันไหนด้วยค่ะ
 • สังคมถามเรื่องเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา มีโจทย์ตัวเลือกมาแล้วถามว่าข้อไหนถูกต้อง
  • 1.ทอดกฐินหลังออกพรรษา1เดือน ทำนองนี้
 • สังคม.. ถามว่า ประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับถือศาสนาพุทธ มีชายหาดสวยงาม มีประธานาธิบดี ?
  • ลูกบอก ตัวเลือกมี 1ลาว 2 บรูไน 3 อินโดนีเซีย 4 เวียดนาม
 • สังคมเน้นไปทางภูมิศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่ถามตรงๆ ให้เด็กต้องรู้หลายอย่างมาประกอบกันแล้วคิดไปด้วย
 • มาบ่นแม่ว่าศาสนาออกไม่เยอะเลย แม่ให้ท่องเยอะ🤣🤣
 • สังคมถามว่าภาคใดไม่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ให้ตัวเลือมาเป็นจังหวัด
 • สังคมมีถามว่า จิดามณี คืออะไร
  • 1.การละเล่น2.วรรณกรรม3.?4?จำไม่ได้
 • ธนาคารไหนต่างจากข้ออื่น
  • ไทยพาณิชย์ กสิกร กรุงไทย ออมสิน

คณิตศาสตร์

 • เลขมีโจทย์ยาว6บรรทัด1ข้อ เป็นขบวนรถออกตอน21.00วิ่งไปรับคนกี่ชั่วโมง กี่นาที แวะจอดกี่นาที วิ่งต่อไปอีกกี่นาที รับคนที่สถานนีอีก แล้วถามว่าจะถึงสถานนีวันที่เท่าไหร่เวลาอะไร
 • ซีเซียมน้องบอกออกในคณิตเป็นโจทย์
 • มาเป็นชุด
  • เก่งจัง แต่ข้อ 8 ขอแก้ตัวเลขเป็น ได้เงิน 291บาทครับ

ภาษาไทย

 • ภาษาไทยออกราชาศัพท์1ข้อ โดยถามว่า ไป ใช้ในข้อไหนถูก ในโจทย์บอกเดินทางไป โดยรถยนต์นะคะ
  • ตัวเลือกมี 1. เสด็จพระราชดำเนิน 2. พระดำเนิน ประมาณนี้
 • น้องจำเก่ง