ห้อง ESMTE(ห้อง 5) และห้อง พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)(ห้อง 17) DEK65 กับผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ที่เอาสองห้องนี้มาอยู่ในโพสต์เดียวกันเพราะว่าทั้งโครงสร้างการเรียนและกิจกรรมจะเหมือนหรือคล้ายๆกัน แต่ก็จะแยกข้อมูลไม่รวมกันสรุปนะครับ จะได้เห็นว่าในแต่ละห้องไปไหนกันบ้าง


ภาพรวม


เจาะลึกลงไปหน่อย

สำหรับบางคนที่สนใจลึกลงไป ก็ลองดูต่อนะครับว่า พวกเขาไปคณะไหน ด้วย TCAS รอบไหน

ถ้าเป็น รอบ TCAS-3 Admission ก็เป็นเรื่องของคะแนนสอบเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นรอบ TCAS-1 Portfolio หรือ TCAS-2 Quota ก็ต้องไปหาข้อมูลดูรายละเอียดต่อครับว่า มีเงื่อนไข อะไร อย่างไรบ้าง

ห้อง ESMTE 605

อย่างที่เคยเขียนไว้หลายครั้งแล้วว่า สำหรับพวกหลักสูตรนานาชาติ โดยมากแล้วมีวิธีการและหลักการในการคัดเลือกเป็นของตัวเอง แต่มาขอเกาะรอบ TCAS เพื่อการยืนยันตนเข้าระบบของ ทปอ. ประมาณนั้น จึงมักจะเห็นว่าพวกหลักสูตรนานาชาติอาจจะไปอยู่ TCAS รอบ 1 – 2 – 3 บางที่ก็มีรอบ 4 ถือเป็นเรื่องปกติ

ถ้าดูดีดี บางคนก็ได้ TCAS รอบ 1 จากคณะที่น่าสนใจเช่น วิศวะจุฬา ถาปัตศิลปากร ก็ลองไปดูว่าเราพอจะแทรกตัวเข้าไปตรงนั้นได้บ้างไหม รุ่นพี่เข้าไปกันยังไง

กับที่ได้รอบ TCAS-2 Quota ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร ก็ลองไปหาข้อมูลดูว่า เขามีข้อกำหนดอะไรอย่างไร ถึงยื่นสมัครรอบนี้ได้


ห้อง พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) 617

สำหรับห้อง พสวท. จะมีที่น่าสนใจก็คือ แพทย์จุฬา รอบ TCAS-2 Quota ซึ่งโดยปกติแล้วในรอบ Quota ของแำทย์จุฬาจะรับผ่าน 3 โครงการ นั่นก็คือ
+ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
+ โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
+ โครงการโอลิมปิกวิชาการ

ซึ่งโครงการโอลิมปิกก็ว่ากันด้วยเรื่องเหรียญโอลิมปิกเป็นหลัก ส่วนโครงการแพทย์ชนบทหลายท่านสงสัยสอบถามผมมา ผมก็ไม่ค่อยสันทัด แต่พอรู้มาคร่าวๆว่าต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี เช่นในเรื่องของ ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดนั้นอย่างน้อย 5 ปี และ มอต้นต้องเรียนในจังหวัดนั้น มอปลายเข้ามาเรียนสามเสนก็โอเค . . .อะไรประมาณนั้นนะครับ ใครสนใจวางแผนก็ลองอ่านรายละเอียดดู

โดยความเป็นจริงแล้ว ห้อง พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) น่าจะมีโควต้าพิเศษสำหรับหลายๆคณะหลายๆมหาวิทยาลัยอยู่ ก็ต้องขุดกันหน่อยนะครับว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างและตรงตามความต้องการของเราไหม หรือ เรารับได้กับจุดนั้นไหม . . .