อัตราการแข่งขันรอบห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2566

เป็นรอบที่อัตราการแข่งขันสูงในบางโรงเรียนที่ต้องบอกว่าสูงมาก ซึ่งคำถามถัดไปก็คือ ถ้าสอบไม่ได้แล้วจะอย่างไรต่อ? . . . คอยติดตามตอนต่อไปนะครับ

ที่สรุปนี้ ณ เวลา 08.30 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2566 และจะมา Update ให้เรื่อยๆนะครับ ตัวเลขของแต่ละโรงเรียนอาจมีขยับบ้างเล็กน้อยภายหลังการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยครับ


อัตราการแข่งขัน 2566อื่นๆ 2566